9. 5. 2021 mám nárok na starobní důchod. Chtěla bych pracovat dokonce roku 2021

Otázka:

Dobrý den, 9.5.2021 mám nárok na starobní důchod. Chtěla bych pracovat dokonce roku 2021, případně do 9.5.2022. Bude pro mně výhodnější požádat ke dni nároku na důchod, nebo případně až po ukončení pracovní činnosti zpětně. V posledních pěti letech mám výrazně vyšší výdělky, pokud bych žádala až po ukončení roku 2021 bude se mi započítávat příjem z tohoto roku a bude to mít případně vliv na výši důchodu. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

9. 5. 2021 mám nárok na starobní důchod. Chtěla bych pracovat dokonce roku 2021

Vyměřovací základy (výdělky) se při výpočtu důchodu hodnotí z tzv. rozhodného období, které začíná rokem přiznání důchodu a končí rokem předcházejícím roku přiznání důchodu. Pokud budete mít starobní důchod přiznán v roce 2021, budou se při výpočtu důchodu hodnotit výdělky z let 1986 až 2020 a je úplně jedno, zda bude žádost o starobní důchod uplatněna v roce 2021, 2022 nebo 2025. Při stejném datu přiznání bude výše starobního důchodu stejná, ať je o něj požádáno kdykoliv.

Vzhledem k délce rozhodného období vám “výrazně vyšší výdělky” v posledních pěti výši starobního důchodu nijakým zásadním způsobem neovlivní.

Nejvýhodnější je ve vaší situaci požádat o předčasný starobní důchod s datem přiznání k 31. 12. 2020 bez výplaty důchodu a poté postupovat tak, jak je vysvětleno např. v této odpovědi. Tématu odložené výplaty (tzv. výpočtová zamítačka) se v důchodové poradně věnuji poslední tři měsíce. Toto má mnohem větší vliv na výši vašeho důchodu. Žádost o předčasný důchod je třeba uplatnit nejpozději 31. 12. 2020.