Rok, ve kterém odcházím do starobního důchodu se započítává do odpracovaných let? A co výdělky?

Otázka:

Dobrý den, máme dilema, zda se poslední rok odpracovávaný rok, ve kterém se odchází do starobního důchodu započítává do odpracovaných let a zda výdělek v tomto roce je započítán do vydělaných peněz. Děkuji, s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Rok, ve kterém odcházím do starobního důchodu se započítává do odpracovaných let? A co výdělky?

Jak se počítá starobní důchod, vysvětluji zde. Vyměřovací základy (výdělky se počítají z rozhodného období, které začíná rokem 1986 a končí rokem předcházejícím rok přiznání důchodu. U důchodu přiznaného k datu v roce 2019 se budou hodnotit výdělky za roky 1986 až 2018. Doba pojištění se hodnotí od ukončení povinné školní docházky do den předcházejícímu dni přiznání důchodu. Např. u důchodu přiznaného od 20. srpna se doba pojištění bude hodnotit do 19. srpna.