Poslední rok před důchodem. Jak se hodnotí vyměřovací základy?

Otázka:

Dobrý den.
Zajímalo by mne, jak se hodnotí poslední rok, ve kterém odcházím dostarobního důchodu? Je mi započtena odpracovaná část roku do výpočtu vyměřovacího základu?

Odpověď:

Poslední rok před důchodem. Jak se hodnotí vyměřovací základy?

Vyměrovací základy, tj. výdělky se hodnotí z tzv. rozhodného období. Do rozhodného období se naposledy započítávají vyměřovací základy z roku, který předchází roku přiznání důchodu. Při odchodu do důchodu s datem přiznání v roce 2016 se hodnotí naposledy vyměřovací základy roku 2015. Není přitom rozhodující, zda je důchod přiznán od 1. 1. 2016 nebo 31. 12. 2016.

Pro úplnost dodávám, že doba pojištění se hodnotí až do den předcházejího dni přiznání důchodu.