Která země je v mém případě příslušná pro podání žádosti o důchod?

Otázka:

Dobrý den, žiji střídavě v Německu a ČR. V obou zemích mám stálý byt. V Německu mám manžela a nezletilého syna. V Čechách mám pracovní poměr + pracuji jako OSVČ. V Německu pracuji také jako OSVČ. Jsem daňovou rezidentkou Německa (pobývám tam více než 183 dní v roce), ale daňové přiznání podávám v obou zemích. Sociální pojištění platím pouze v ČR, v Německu jsem z povahy své samostatné činnosti (lektorka v kurzu který trvá méně než 50 dní ročně) ze sociálního pojištění osvobozena.
Mám tyto dotazy:
– Musím (tj. mám povinnost) si požádat u ČSSZ o posouzení země příslušné pro moje sociální pojištění – formulář A1?
– na jak dlouho toho rozhodnutí platí? Musím při změně situace – např. při ukončení prac. poměru v ČR a zachování OSVČ v obou zemích – požádat o nové rozhodnutí? Ve které zemi?
– Žádost o starobní důchod si chci podat v Německu. Pouze v Německu totiž splňuji podmínku odpracovaných let (5 let), na 35 let požadovaných v ČR již nedosáhnu. Která země je v mém případě příslušná pro podání žádosti o důchod? Souvisí to s rozhodnutím podle formuláře A1, nebo je to nezávislé, tj. mohu si zemi pro podání žádosti o důchod vybrat? Nebo musím pro to, abych žádost mohla podat v Německu, splnit nějaké podmínky?
Děkuji předem za odpovědi

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Která země je v mém případě příslušná pro podání žádosti o důchod?

Nejsem odborník na určování příslušnosti k právním předpisům, mělo by ale být zabráněno dvojímu pojištění, takže tuto situaci by měla vyřešit vaše OSSZ.

Kde si požádáte o důchod je úplně jedno. Základní principy, které se využívají, vysvětluji zde.

Česko vám bude (při splnění českých podmínek) vyplácet důchod za české doby pojištění, Německo zase za německé doby. Zda bude žádost o důchod uplatněna v Česku nebo Německu, není rozhodující.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

myslela jsem, že je to takto: jedna věc je doba pojištění, druhá věc jeho výše. Doba pojištění by se měla sečíst z obou zemí.  Pak by se mi, jak říkáte, vyplácel důchod z Česka za české doby a z Německa za německé doby.
Minimální doba pojištění však podle německých zákonů činí 5 let, podle českých 35 let. Na těch českých 35 let již nedosahnu. Proto jsem se domnívala, že to není jedno, ve které zemi si žádost podám. Také v příkladech na různých českých portálech (teď nevím jestli i na tom Vašem) se vždy uvádí, že kdo nemá v součtu ze všech zemí kde kdy pracoval tu českou minimální dobu pojištění, nedostane nic. V Německu mi německý důchodový úřad dělal naposled v roce 2010 tzv. Kontoklärung, tj. vyjasnění situace, přitom mi započetl všechny české doby  – studium, zaměstnání v česku (vlastně ještě v Československu) – a od té doby mi každý rok automaticky posílá výměr, kolik bych dostala, kdybych musela nečekaně ihned do důchodu. Takže podle něm. důchoďáku bych určitě něco dostala.

Opravte mne prosím, jestli se mýlím.

Proto jsem chtěla vědět, jestli zemi, kde budu podávat žádost o důchod, si mohu vybrat, nebo jestli je to povinně ta země, která bude v okamžiku podání mojí žádosti pro mne příslušná, tj. země do jejíž kasy v okamžiku podání mojí žádosti budu platit pojistné z celosvětových příjmů.

Děkuji

Odpověď doplněna:

Doby pojištění se vám z obou zemí budou sčítat, ale pouze pro účely splnění potřebné doby pojištění (vysvětluji ve výše odkazovaném článku). Pokud potřebnou dobu pojištění získáte, výpočet pak bude proveden pouze za doby získané v dané zemi (velmi zjednodušeně řečeno). Pokud byste potřebnou dobu pojištění nezískala, nárok na důchod vám nevznikne.

Kde se uplatníte žádost o důchod je skutečně jedno – můžete si klidně v Česku požádat o německý důchod a v Německu o český. Můžete si klidně zajet i do Polska a požádat o český a německý důchod (i když tohle by snad nikdo neudělal a Poláci by se vás snažili vyhodit). Země uplatnění žádosti není vůbec podstatná – důležité je, v jakých zemích jste byla pojištěná a z jakých zemí o důchod žádáte, příp. zda z nějaké země žádáte o tzv. odklad přiznání (nechcete důchod přiznán). To se vyřeší v rámci žádosti.

Otázka doplněna:

Dobrý večer,

děkuji za dosavadní pomoc.

Jestli tedy dobře rozumím:
V Německu mám dobu pojištění splněnu, tudíž dostanu důchod vyměřený z německých dob pojištění podle německých pravidel.
Jestliže ke dni odchodu do důchodu nebudu mít splněno celkem – z Česka i z Německa dohromady 35 let, nedostanu za české doby pojištění od ČSSZ nic.

Mám ještě prosím poddotazy:
1. Mám “osobní list” od ČSSZ z roku 2012. Tam je vypočtena:
a) Celk. doba pojištění
b) Doba pojištění po snížení náhradní doby pojištění na 80%
Na těch 35 let se počítá doba a) nebo doba b)? Asi b), že

2. V letech 1993 – 2010 jsem postupně vychovala 3 děti a přitom pracovala jen příležitostně. Tuto dobu mi německý důchodový úřad zohlednil zápočtem 17 let. Zohledňuje také český důchodový systém výchovu dětí zápočtem nějaké doby?

3. Pokud ne, musela bych v ČR pracoval ještě 13 let PO dosažení českého důchodového věku, abych získala potřebných 35 let. Protože si ale o důchod smím požádat pouze 5 let zpětně, stejně za bych nedostala nic. Vidím to správně?

Děkuji

Odpověď doplněna:

Ano, v zásadě rozumíte situaci správně – jaké podmínky je třeba splnit vznik nároku na český starobní důchod, vysvětluji zde. 35 let pojištění je jen jednou z variant.

1. Jak se která doba hodnotí vysvětluji zde. Pokud máte osobní list důchodového pojištění k rozhodnutí o invalidním důchodu, tento výpočet nemůžete použít. Zahrnuje totiž i dopočtenou dobu a některé doby se hodnotily a budou hodnotit jinak.

2. Péče o děti se hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku.

3. Nárok na důchod vzniká až ode dne splnění obou podmínek, důchod by vám zpětně přiznán nebyl.