Nadále v důchodu pracuji jako OSVČ. Kdy si mohu požádat o zvýšení důchodu?

Otázka:

Dobrý den, Nadále v důchodu pracuji jako OSVČ (vedlejší činnost. Do řádného důchodu jsem nastoupil po započítání 48 let a 90 dní v únoru 2022. V roce 2022 jsem platil řádně sociální pojištění, v roce 2022 k tomu ještě za leden a únor. Kdy si mohu požádat o zvýšení důchodu? Asi až v roce 2024? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nadále v důchodu pracuji jako OSVČ. Kdy si mohu požádat o zvýšení důchodu?

Zvýšení starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu lze provést až po získání 360 dnů této činnosti. V případě OSVČ musíte prokázat účast na pojištění v letech 2022 a 2023, což bude možné nejdříve po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023 a příp. doplacení pojistného, tj. v roce 2024. Pokud účasten pojištění nejste, nemáte nárok na výšení důchodu.