V roce 1990 jsem následovala manžela do Německa a od té doby žiji částečně v Německu

Otázka:

Dobrý den, v roce 1990 jsem následovala manžela do Německa a od té doby žiji částečně v Německu, částečně v ČR. Mám trvalé bydliště v obou zemích. Vychovala jsem 3 děti. V Německu jsem pracovala minimálně, ale od roku 2016 pracuji v ČR na plný úvazek. V Informativní důchodové aplikaci ČSSZ mám uvedeno péči o dítě v době 21.12.1993-1.10.2004, tj. 10 let a 288dní. Současně je ale v poznámce, že zápočet doby je možný pouze tehdy, jestli děti byly vychovávány v ČR. V mém případě byly vychovávány v obou zemích střídavě. Doba pojištění mi chybí v každém případě, ale pokud by mi péče o děti nebyla započtena, mám potíže i s dosažením 20 let. V zákoně 233/1998, který má být kumulativní, plyne z §12 věta (1), že péče o dítě na území ČR se nevyžaduje. Zákon 155/1995 v20231001 však §12 toto zvýhodnění již neosahuje. Co tedy platí? Pokud by mi péče o dítě nemohla být započtena, je možnost to opravit – pojištění si doplatit? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V roce 1990 jsem následovala manžela do Německa a od té doby žiji částečně v Německu

Základní principy, která platí u tzv. žádostí s mezinárodním prvkem, vysvětluji v tomto článku. Pro účely získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod (35 let doby pojištění, příp. 30 let bez náhradních dob, příp. i doby pro nárok na poměrný starobní důchod) se doby pojištění získané v Česku a jiných zemích EU sčítají. Pro účely získání potřebné doby pojištění je v zásadě jedno, zda dobu péče zhodnotí Česko nebo Německo, protože pro tento účel se doba v obou zemích sečte.

Je tedy třeba rozlišovat hodnocení doby pojištění pro nárok na důchod a pro výpočet výše důchodu.

Podmínka získání náhradní doby pojištění (péče o dítě do 4 let) na území Česka je v zákoně až od 1. 1. 2012 a na období před tímto datem se nevztahuje – čl. 7 bod 1. zákona č. 470/2011 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za povzbudivou odpověď.
Mám ještě dotaz
Jak zákon 155, tak 233 popisuje podrobně pravidla platná po 31. prosinci 1995. §13 (2) říká, že za náhradní dobu pojištění se považují též doby před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem. Co tedy platilo před 1.1.1996 pro zápočet péče o dítě vychovávané mimo území ČR?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

V období před 1. 5. 1990 řešil tuto úpravu § 11 zákona č. 100/1988 Sb. následovně:

Pokud nevyplývá něco jiného z mezinárodních smluv, hodnotí se z dob zaměstnání a náhradních dob v cizině pro vznik nebo výši nároku na důchod jen doby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) a f) a v § 9 odst. 1 písm. e), f) a h), a to
a) československým státním občanům, kteří se zdržovali v cizině s povolením příslušného československého státního orgánu; federální ministerstvo práce a sociálních věcí může v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány povolit výjimku z důvodů hodných zvláštního zřetele;
b) cizím státním příslušníkům, kteří na území československého státu byli zaměstnáni u československé organizace aspoň 10 roků; do doby zaměstnání se přitom nezahrnují náhradní doby.

Obecně se u československých občanek nevyžadovalo, aby o dítě pečovaly v Československu, u cizích státních příslušnic platilo, že musely v Československu získat alespoň 10 let pojištění.

Od 1. 5. 1990 se právní úprava změnila ve vztahu k cizím státním příslušnicím, u kterých nebylo vyžadováno získání 10 let. Čechoslovačky měly dobu dále hodnocenu:

Pokud nevyplývá něco jiného z mezinárodních smluv, hodnotí se z dob zaměstnání a náhradních dob v cizině pro vznik a výši nároků na důchod
a) doby uvedené v § 8 odst. 1 písm. f) a v § 9 odst. 1 písm. e), jde-li o československé státní občany,
b) doby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) a g), jde-li o občany, kteří mají trvalý pobyt na území Československé federativní republiky a zaplatili za tyto doby pojistné; výše pojistného činí 20 % z vyměřovacího základu, který činí nejméně 400 Kčs měsíčně.

Doplním, že péče o dítě byla uvedeno v § 9 odst. 1 písm. e) zákona 100/1988 Sb.