Krácení vdovského důchodu při vysokém důchodu manžela

Otázka:

Můj dotaz zní: manžel pobíral invalidní důchod od roku 2009 ve výši 24.000 Kč. Já pobírám starobní důchod ve výši 8.000 Kč. Kolik budu pobírat první rok a kolik po zbytek svého života? Úmrtí manžela bylo v listopadu roku 2013. Děkuji za váš čas a ochotu.

Odpověď:

Krácení vdovského důchodu při vysokém důchodu manžela

Po přiznání vdovského důchodu budete pobírat vdovský důchod ve výši přibližně 13.000 Kč, ale bude vám pokrácen váš starobní důchod asi na částku 3.000 Kč. Dohromady tedy budete pobírat přibližně 16.000 Kč.

Při nároku na výplatu starobního a vdovského důchodu se totiž vyplácí vyšší důchod celý a nižší důchod ve výši poloviny procentní výměry. Vdovský důchod po manželovi bude cca 13.000 Kč, váš starobní důchod je 8.000 Kč. Z nižšího důchodu tedy odečteme základní výměru (v roce 2013 činí 2.330 Kč) a zbytek vydělíme dvěma.

Pokud již pobíráte svůj starobní důchod (dosáhla jste již důchodového věku), vdovský důchod vám bude vyplácen trvale a k žádné změně výše po jednom roce od úmrtí nedojde.