Jak dlouho budu po manželovi pobírat vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den, zemřel mi manžel, který pobíral starobní důchod. Já jsem ve věku 54 let a pracuji. Jak dlouho budu po manželovi pobírat vdovský důchod? Manželé jsme byli tři roky.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak dlouho budu po manželovi pobírat vdovský důchod?

Nárok na vdovský důchod má vdova po dobu jednoho roku od úmrtí manžela (za splnění zákonných podmínek). Abyste měla nárok na vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela, musíte splňovat některou z podmínek popsaných v tomto článku. Uvedené podmínky je také možné splnit do dvou let od odejmutí vdovského důchodu. Pokud žádnou z podmínek do dvou let od odejmutí vdovského důchodu nesplníte, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám již nevznikne.

Délka trvání manželství nemá na nárok na vdovský důchod vliv.