Výpočet vdovského důchodu při úmrtí důchodce v II. stupni invalidity

Otázka:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak se počítá vdovský důchod, v případě úmrtí mého manžela, který pobíral invalidní důchod 2. stupně ve výši cca 8000 Kč a současně chodil do zaměstnání s výdělkem cca 9000 Kč (nar. 1953). Já jsem již v důchodu ca 2 roky (nar. 1954). Bude se vdovský důchod vypočítávat pouze z toho invalidního nebo se manželovo příjmy sčítají? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výpočet vdovského důchodu při úmrtí důchodce v II. stupni invalidity

Současné výdělky vašeho manžela již nebudou mít vliv na výpočet vdovského důchodu. Vdovský důchod vám bude spočítán tak, že z invalidního důchodu druhého stupně, který váš manžel ke dni úmrtí pobíral, se spočítá výše invalidní důchodu třetího stupně, která by mu k tomuto dni náležela. Z takto spočítaného invalidního důchodu třetího stupně se poté provede výpočet vašeho invalidního důchodu. Pro laika však v tomto případě existuje i jednodušší varianta (výpočet č. 1):

Výpočet č. 1: Vzhledem k tomu, že invalidní důchod II. stupně se počítá naprosto totožně jako vdovský důchod, stačí, abyste porovnala výši vašeho starobního důchodu a výši invalidního důchodu II. stupně vašeho manžela. Vyšší z těchto důchodů budete pobírat v plné výši a nižší vám bude náležet ve výši poloviny procentní výměry důchodu (odečtete základní výměru 2.340 Kč a zbytek vydělíte dvěma).

Výpočet č. 2: Invalidní důchod třetího stupně se v případě vašeho manžela spočítá tak, že od jeho současné výše odečtete základní výměru 2.340 Kč, zbytek vynásobíte 2 a opět přičtete základní výměru 2.340 Kč. Výsledkem i invalidní důchod III. stupně (v případě invalidního důchodu II. stupně 8.000 Kč by výsledek byl 13.660 Kč). Takto spočítaný invalidní důchod III. stupně a také váš starobní důchod zadejte do naší kalkulačky vdovského důchodu, která již výpočet provede sama.