Kdy je možné, resp. vhodné požádat o změnu data přiznání důchodu na 31. 12. 2022?

Otázka:

Kdy požádat o změnu data přiznání důchodu na 31.12.2022?
Žádost o řádný starobní důchod byla podaná 14.9.2022 k datu 7.1.2023 (datum nároku na starobní důchod je 7.1.2023). V čase podání žádosti a i k dnešnímu dnu jsem v evidenci ÚP a pobírám podporu v nezaměstnanosti. Do dnešního dne nemám rozhodnutí ČSSZ. Kdy je možné, resp. vhodné požádat o změnu data přiznání důchodu na 31.12.2022? Je nutné vyčkat na doručení rozhodnutí?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdy je možné, resp. vhodné požádat o změnu data přiznání důchodu na 31. 12. 2022?

Pokud ještě v dané žádosti nebylo rozhodnuto (nebylo vydáno rozhodnutí – to, že jste ho neobdržela, neznamená, že již není vydáno), je třeba se co nejdříve obrátit na ČSSZ (ideálně prostřednictvím OSSZ) a požádat o změnu data přiznání důchodu a změnu druhu důchodu na předčasný. V tomto případě není třeba brát žádost o důchod zpět a sepisovat novou. Stačí projevení vaší vůle zaznamenané na OSSZ.

Pokud by již rozhodnutí o přiznání starobního důchodu vydáno bylo, bylo by již pozdě a s na předčasný důchod byste již nedosáhla. Žádost by se totiž musela vzít zpět a musela by být sepsána nová žádost o předčasný důchod – o ten ale není možné žádat zpětně. Nebylo by tak možné přiznat předčasný důchod k 31. 12. 2022.