Když si požádám o starobní důchod zpětně, bude to práce nad nárok?

Otázka:

Dobrý den,
za výdělečnou činnost vykonávanou po vzniku nároku na starobní důchod a bez pobírání starobního důchodu nebo invalidity třetího stupně, náleží za každých kalendářních 90 dní této činnost zvýšení výpočtového základu o 1,5 %.
Pokud bych pracoval 5 roků nad limit pro dosažení důchodového věku a poté si nechal zpětně jednorázově vyplatit důchod, pak by se mi roky práce nad důchodový věk nezohlednily do výše důchodu pravidelně vypláceného od současnosti do budoucna?
Je zahájení výplaty starobního důchodu důvodem pro výpověď z pracovního poměru?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když si požádám o starobní důchod zpětně, bude to práce nad nárok?

Pokud si necháte starobní důchod přiznat a doplatit zpětně, pak za dané období nesplníte podmínku nepobírání starobního důchodu a nebude se jednat o “práci nad nárok”, tj. nemůže dojít ke zvýšení starobního důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní této činnosti. Současně s žádostí o důchod ale můžete požádat o úpravu důchodu pro pracující poživatele důchodu, což ale odpovídá pouze 0,4 % výpočtového základu za 360 dní této činnosti.

Přiznání starobního důchodu není důvodem k ukončení pracovního poměru.