Pokud bych žil ještě 20 let, vyplatí se mi pracovat na procenta?

Otázka:

Dobrý den, narodil jsem se v roce 1951, v letech 1969 až 1974 jsem studoval VŠ, od té doby až do současnosti nepřetržitě pracuji jako zaměstnanec. Jsem v důchodovém věku, ale o zahájení vyplácení důchodu jsem prozatím nepožádal. Pokud bych žil ještě dalších dvacet let, jaký je prosím optimální postup, aby mi bylo na starobním důchodu vyplacena co nejvyšší možná částka? Mám požádat o zahájení vyplácení důchodu a případně kdy?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud bych žil ještě 20 let, vyplatí se mi pracovat na procenta?

Práci na procenta se podrobně věnuji v tomto článku. Obecně platí, že návratnost tohoto postupu (vzdání se doplatku za cenu vyššího důchodu do budoucna) se pohybuje nad 10 lety. Pokud byste tedy starobní důchod pobíral 20 let, pak se by se vám práce nad nárok “vyplatila”.

Starobní důchod se zvyšuje za 90 dní výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod bez výplaty tohoto důchodu. Do “práce nad nárok” se nezapočítávají tzv. odečítané doby (např. dočasná pracovní neschopnost nebo neplacené volno). Vhodné datum ovlivňuje datum dosažení důchodového věku, ale také průběh pojištění za celý váš aktivní život. Přesné datum vám tedy z těchto údajů nejsem schopen sdělit.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odbornou a rychlou odpověď na dotaz: “Pokud bych žil ještě 20 let, vyplatí se mi pracovat na procenta?” Psal jste, že: Za výdělečnou činnost vykonávanou po vzniku nároku na starobní důchod a bez pobírání starobního důchodu nebo invalidity třetího stupně, náleží za každých kalendářních 90 dní této činnost zvýšení výpočtového základu o 1,5 %.
Je to prosím časově omezené? Slyšel jsem, že se výpočtový základ zvyšuje jen prvních pět let po dosažení důchodového věku. Poté již údajně méně. Je to prosím pravda?
Nebo vždy přibližně platí, že bych měl cca 10 let před smrtí přestat si tato procenta zvyšovat, což znamená, že požádám o zahájení vyplácení důchodu, ale ne zpětně, nýbrž až od data podání žádosti o vyplácení důchodu?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, práce na procenta není zákonem nijak omezena – § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Starobní důchod se vám bude zvyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní výdělečné činnosti neomezeně dlouho.

Určení data přiznání důchodu a tím i doby, po kterou budete “pracovat na procenta” je plně na vašem zvážení. Pokud by návratnost byla 10 let, pak byste datem přiznání 10 let před smrtí nic navíc nezískal – byl byste na tom stejně jako v případě zpětného přiznání a získání doplatku důchodu. Aby se tento postup vyplatil, je třeba pobírat důchod (žít) déle.