Mám předčasný důchod bez výplaty. Mohu si požádat o zpětné vyplacení?

Otázka:

Dobrý den, podle ustanovení § 31 zákona č. 155/1995 Sb. jsem uplatnil žádost o přiznání starobního důchodu. Byl mi přiznán ve výši 15 164 Kč měsíčně. Nakonec jsem se rozhodl, že o výplatu nepožádám a jsem nadále v pracovním procesu. V prosinci 2015 dovrším 55 let a 6 měsíců a 12. 12. 2015 odcházím do starobního důchodu.
Žádám Vás laskavě o sdělení, zda si mohu zpětně požádat o výplatu důchodu za tři roky zpět, nebo si nechat znovu přepočítat výši důchodu s tím, že jsem od data přiznání jsem ještě nepřetržitě pracoval a do prosince 2015 pracovat budu.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Mám předčasný důchod bez výplaty. Mohu si požádat o zpětné vyplacení?

Zpětně vyplatit starobní důchod není možné, neboť v případě předčasného starobního důchodu (dle § 31 zákona o důchodovém pojištění) nenáleží výplata důchodu až do dosažení důchodového věku, pokud důchodce vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění.

Po dosažení důchodového věku si můžete požádat o uvolnění výplaty důchodu a o úpravu jeho výše za výdělečnou činnost, kterou jste nyní vykonával. Důchod nebude nově počítán, ale dojde “pouze” k odmazání krácení a přibude vám další doba pojištění – na základě těchto skutečností se vám důchod zvýší.