Jako OSVČ jsem od 31. 12. 2022 v předčasném důchodu bez výplaty. Jaký je postup pokud chci uvolnit výplatu důchodu?

Otázka:

Dobrý den.
Jako OSVČ jsem od 31.12.2022 v předčasném důchodu bez výplaty.
Nárok na řádný důchod mám k 1.12.2023.
Jaký je postup pokud chci uvolnění plateb k tomuto datu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jako OSVČ jsem od 31. 12. 2022 v předčasném důchodu bez výplaty. Jaký je postup pokud chci uvolnit výplatu důchodu?

Postupovat lze dvěma způsoby:

1. Až 4 měsíce před požadovaným datem přiznání výplaty si požádáte o její uvolnění. ČSSZ vám výplatu důchodu uvolní, ale nepřepočítá (neodmaže krácení, ani nezhodnotí další dobu pojištění). O přepočet důchodu je třeba ještě jednou požádat po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023 a po příp. doplacení pojištění za období do listopadu 2023.

2. O uvolnění a úpravu důchodu si požádáte najednou po podání přehledu za rok 2023 (a zaplacení pojištění). Vše se pak vyřídí v rámci jednoho řízení.

Otázka doplněna:

Děkuji za rychlou reakci jen ještě dotaz jestli při využití druhé možnosti bude důchod doplacen i za prosinec 2022

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Výše důchodu a výsledný doplatek budou v obou případech stejné. V prvním případě se důchod začne vyplácet dříve, ale v nižší částce, které bude po provedení úpravy důchodu doplacena. U druhé možnosti bude vše proveden najednou. Doplatek bude od stejného data v obou případech (od 1. 12. 2023) a ve výsledku bude i stejná výše důchodu.