Proč se liší délka odpracovaných let při odchodu do důchodu?

Otázka:

Dobrý den.Nerozumím tomu, proč se liší délka odpracovaných let při odchodu do důchodu, v roce 2014 to je 30 let, v roce 2015 31 let a v roce 2018, kdy bych mohla jít do důchodu, tak to už je 34 let. Jsem ročník 1958 a mám 3 děti.Můžete mi vysvětlit tedy tuto záležitost? Potřebná doba pojištění pro nárok na předčasný důchod činí při dosažení důchodového věku:

před rokem 2010 – 25 let
v roce 2010 – 26 let
v roce 2011 – 27 let
v roce 2012 – 28 let
v roce 2013 – 29 let
v roce 2014 – 30 let
v roce 2015 – 31 let
v roce 2016 – 32 let
v roce 2017 – 33 let
v roce 2018 – 34 let

Odpověď:

Proč se liší délka odpracovaných let při odchodu do důchodu?

Do konce roku 2009 platilo, že pro nárok na starobní důchod při dosažení důchodového věku stačí zíkat 25 let pojištění. V té době bylo rozhodnuto, že by se tato doba měla zvýšit na 35 let. Zákodárce zřejmě nechtěl provést jednorázově takový skok (z 25 let na 35 let) a proto byla zavedena tato forma, kdy dochází k postupnému prodlužování potřebné doby pojištění o jeden rok až do roku 2019.

Asi nejjednodušší odpověď na takový dotaz tedy je, že to tak požaduje zákon – konkrétně se jedná o § 29 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Jak je uvedeno v článku o nároku na starobní důchod, není rozhodující datum odchodu do starobního důchodu, ale datum dosažení důchodového věku (to může být někdy velký rozdíl).