Když na ty tři měsíce přeruším pobírání předčasného důchodu, mohu ve zmíněném čase odpracovat více služeb?

Otázka:

Dobrý den, odcházím do předčasného důchodu, ale nadále mám dvě smlouvy o DPP na dvou na sobě nezávislých pracovištích. V měsících červenec až září však kolegové, kteří na rozdíl ode mne mají rodiny, budou na dovolené a já budu muset sloužit velice mnoho, včetně nočních služeb. Dostal bych se do problémů s platnými omezeními. Když na ty tři měsíce přeruším pobírání předčasného důchodu, mohu v ve zmíněném čase odpracovat více služeb, aniž by se mi to započítávalo do roční kvóty 300 hodin? Dojde potom též k přepočítání důchodu za to, že jsem na ty tři měsíce přerušil jeho pobírání?
Je správný můj předpoklad, že důchodové pojištění si během té doby platit nemusím, ale na zdravotní ano? V tom případě bych se přihlásil jako samoplátce.
Zkrátil by se mi úměrným způsobem celoroční limit 300 hodin? I tak by to bylo výhodné, protože ten limit by se mi zkrátil pouze úměrným způsobem, zatímco budu mít neúměrně vysoký počet odpracovaných denních i nočních služeb.
Předem děkuji za odpověď, slibuji, že ji ocením, a přeji Vám šťastné a veselé blížící se vánoční svátky a vše nejlepší v příštím roce.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když na ty tři měsíce přeruším pobírání předčasného důchodu, mohu ve zmíněném čase odpracovat více služeb?

Při pobírání předčasného důchodu nesmíte vykonávat činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. Pokud je taková činnost vykonávána, výplata předčasného důchodu nenáleží. To je základní pravidlo. Určitě doporučuji se vyhnout postupu, kdy byste vykonával činnost, která účast na pojištění zakládá, vč. zastavování výplaty předčasného důchodu. ČSSZ pak vše hrozně dlouho trvá – zastavení výplaty, úprava důchodu, uvolnění výplaty důchodu. Navíc je třeba tuto skutečnost ČSSZ hlásit (tuto povinnost máte jak vy, tak váš zaměstnavatel). Na přepočítání důchodu byste měl nárok pokud byste dosáhl na nižší krácení (záleží na situaci, ale může to být až po 90 dnech), příp. získal další celý rok doby pojištění. Návratnost ale bývá velmi dlouhá, protože současně přijdete od tři důchody.

Na dohodu o provedení práce není možné ročně odpracovat více než 300 hodin. Pokud nechcete v letních měsících „čerpat“ z tohoto limitu, musel by s vámi zaměstnavatel uzavřít např. dohodu o pracovní činnosti (účast na pojištění vzniká při výdělku 4 000 Kč měsíčně), příp. běžný pracovní poměr. Dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti je možné vykonávat souběžně (i u jednoho zaměstnavatele), kdy na DPP můžete mít zúčtovaný příjem 10 000 Kč měsíčně a na DPČ 3 999 Kč měsíčně a účast na pojištění nevznikne, tj. výplata předčasného důchodu náleží. Takto lze zvýšit časový limit, který můžete využít.

Pokud byste vykonával činnost zakládající účast na sociálním pojištění, odváděl by ho váš zaměstnavatel. Ten by odváděl i zdravotní pojištění (účast tam vzniká za stejných podmínek), takže vy byste nic neplatil.

Výkon jiné činnosti limit 300 hodin u DPP nijak neovlivňuje. Stejně tak tento limit neovlivňuje, po jakou část roku je DPP vykonávána.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za odpověď na můj dotaz.

Má současná upřesňující otázka se bude točit nikoli kolem finančního limitu, který si mohu v předčasném důchodu vydělat, nýbrž kolem omezení 300 hodin ročně na DPP.

Ve své odpovědi píšete, že bych mohl u jednoho a téhož zaměstnavatele mít smlouvy dvě: na DPP s možností výdělku maximálně 10.000 Kč měsíčně a současně na DPČ s možností výdělku maximálně 3.999 Kč měsíčně.

Já se však tak dalece na výdělek neptám. Mně jde mnohem více o limit 300 hodin ročně. Smluv na DPP mám více a do výdělku 10.000 Kč se u každé z nich vejdu každý měsíc, ale kámen úrazu spočívá v tom hledisku oněch tří set hodin ročně. Tam by mohl nastat problém.

Takže budu své otázky formulovat možná trochu přespříliš elementárně, avšak snad mi to odpustíte.

Shrnuji:

1) Při práci na DPP si na jednu smlouvu mohu vydělat 10.000 Kč měsíčně a za rok smím odpracovat nanejvýš 300 hodin. Je to tak?

2) Při práci na DPČ si mohu vydělat maximálně 3.999 Kč měsíčně, ale nikde jsem na internetu nenašel žádnou zmínku ohledně ročního limitu odpracovaných hodin. V případě DPP je to 300 hodin za raok, ale co v případě DPČ.? Kolik je to hodin za rok?

3) Počet DPP je neomezený. Když budu mít DPP s padesáti různými firmami, tak je posuzována každá smlouva zvlášť, a pokud si vydělám třeba tři sta tisíc měsíčně, avšak pokud ani v jednom případě z těch padesáti DPP jsem nepřekročil limit 10.000 Kč, je to stále všechno v pořádku. Důchod vracet nemusím. Je to tak, jak si to myslím a jak jsem to nyní napsal?

4) Též počet DPČ je neomezený. Když budu mít DPČ s padesáti firmami a celkem si vydělám sto padesát tisíc korun měsíčně, je všechno v naprostém pořádku, jestliže na žádnou z těch smluv si nevydělám více než 3.999 Kč měsíčně. Mám pravdu, když se tohle domnívám?

5) Bod č. 5 je ten, kde mé pochybnosti jsou největší. Původně mě ani nenapadlo, že by ta možnost mohla existovat, avšak při čtení vaší odpovědi jsem toho dojmu nabyl. Takže se na to zeptám, ale jak už jsem napsal, v tomhle bodě velice pochybuji:
Jestliže se bojím, že bych se u DPP nevešel do těch 300 hodin ročně, mohl bych to vyřešit tak, že u stejného zaměstnavatele budu mít jak DPP, tak i DPČ. První tři dvanáctihodinové služby si odpracuji na DPČ, čímž se dostanu těsně pod hranici oněch 3.900 Kč, a teprve od čtvrté směny, kterou už nemohu absolvovat na DPČ, protože to už bych ten limit 3.999 Kč překročil, nýbrž musím už přistoupit na DPP, mi začne nabíhat ten limit 300 hodin ročně, který ke smlouvě na DPP nedílně patří. Je to tak?

6) Bod. č. 6 je jen jakýmsi opakováním bodu č. 5:
Nevylučuje se tedy DPP a DPČ u jedné a téže firmy. Já jsem se domníval, že u jedné firmy mohu mít buď jen DPP, nebo jen DPČ. Ale jestliže jsem dobře pochopil, co jste mi psal, tak tato má domněnka byla asi nesprávná a je možné mít u jedné a téže firmy obojí. Je to tak?

7) Když si někdo vydělá dvanáct tisíc měsíčně, ale z toho mu zaměstnavatel tři tisíce zaplatí na DPČ a devět tisíc na DPP, opět je všechno v pořádku a důchod nemusí být za příslušný měsíc vrácen. Je to tak, jak to tady píši?

Ještě jednou to shrnu:

Za měsíc u dané firmy budu mít třeba sedm služeb po dvanácti hodinách. Mohu to udělat tak, že první tři budou na DPČ, a tudíž mi nebudou naplňovat limit 300 hodin ročně, a teprve zbylé čtyři služby budou na DPP, takže v daný měsíc jsem sice odsloužil 7×12, tedy 84 hodin, ale z limitu na DPP, který je 300 hodin ročně, mi to odkrojilo pouze 4×12, tedy 48 hodin.

Je to tak?

Práce vrátného není těžká a vzhledem k náročnějším profesím je pro mne sice nevýhodné, ale zcela spravedlivé, že vrátný je placen méně. Proto v mém případě jde mnohem více o limit v počtu odpracovaných hodin než o limit v obnosu výdělků. Do limitu výdělků se vejdu mnohem snadněji než to limitu celkového počtu hodin. A proto právě především k limitu odpracovaných hodin se vztahují mé otázky.

Odpověď doplněna:

1. Na DPP je možné ročně u jednoho zaměstnavatele odpracovat 300 hodin (to nelze překročit). Výdělek můžete mít i vyšší než 10 000 Kč, ale pak tato činnost založí účast na sociální a nenáležela by vám výplata předčasného důchodu. Aby vám náležela výplata předčasného důchodu, uvádíte vše správně.

2. U DPČ nesmí rozsah práce průměru překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Toto se posuzuje za celou dobu trvání smlouvy, max. za 52 týdnů. Hezky je to popsané v tomto článku. V průměru můžete odpracovat 20 hodin týdně.

3. Ano, přesně tak.

4. Ano, také správně.

5. Ano, toto chápete také správně. Zde je ale jedna „nevýhoda“, protože každá z dohod by měla obsahovat jinou pracovní náplň. Tzn. DPP napsat např. na vrátného, DPČ na hlídače. Reálně budete dělat to samé, ale třeba to takto papírově odlišit.

6. Ano, můžete mít obojí, ale za podmínky uvedené výše.

7. Ano, každá z dohod se posuzuje samostatně.

Myslím, že celé situaci rozumíte zcela správně (což dokládají i moje odpovědi „ano“).