Žádám o invalidní důchod. Mohu požádat o snížený úvazek?

Otázka:

Chtěla bych si požádat o invalidní důchod / 1. nebo 2. st./. Mohu potom požádat o snížený úvazek? Nemůže mě zaměstnavatel propustit? Nebo pracovat na plný úvazek a být častěji na neschopence, což si teď z finančních důvodů nemohu dovolit?

Odpověď:

Žádám o invalidní důchod. Mohu požádat o snížený úvazek?

Na velmi podobný dotaz jsem odpovídal např. zde: Zaměstnavatel mě nutí pracovat na plný úvazek

Zaměstnání invalidních důchodců není zákonem nikterak omezeno. To, zda vám váš zaměstnavatel umožní pracovat na zkrácený úvazek, je jen a pouze na jeho rozhodnutí a dohodě s vámi. Zaměstnavatel vás může propustit, za stejných podmínek jako může propustit každého jiného zaměstnance. Jedním z důvodů k výpovědi je dle zákoníku práce i důvod: pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.

To zda máte dál pracovat na plný úvazek a více marodit vám opravdu poradit nedokáži.