Kolik musím odpracovat let v Itálii, abych dostal dílčí důchod s italské strany?

Otázka:

kolik musím odpracovat let v Itálii abych dostal dílčí důchod s italské strany.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kolik musím odpracovat let v Itálii, abych dostal dílčí důchod s italské strany?

Minimálně je třeba získat jeden rok pojištění (platí pro všechny státy EU), pokud italské právní předpisy nevyžadují dobu kratší.