Kdy mám zaměstnavateli oznámit, že odcházím do starobního důchodu?

Otázka:

Kdy mám zaměstnavateli oznámit, že odcházím do starobního důchodu?

Odpověď:

Kdy mám zaměstnavateli oznámit, že odcházím do starobního důchodu?

To záleží čistě na vás, ale myslím, že by byla slušnost, sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli s předstihem – zákon však dopředu nic takového nenařizuje. Pokud si o starobní důchod požádáte, váš zaměstnavatel se o žádosti stejně dozví, protože bude muset pro okresní správu sociálního zabezpečení vyplnit potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zák. č. 582/1991 Sb.