Snižuje se výpočet starobního důchodu, když pobírám invalidní důchod?

Otázka:

Musím hlasit zaměstnavateli že jsem si zažadala o st. důchod ?, snižuje se výpočet st. důchodu , když pobírám 1 st. invalidní

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Snižuje se výpočet starobního důchodu, když pobírám invalidní důchod?

Výpočet starobního důchod v situaci, kdy je pobírán invalidní důchod, podrobně vysvětluji zde.

Ano, přiznání starobního důchodu byste zaměstnavateli nahlásit měla. I když to neuděláte, už dopředu se váš zaměstnavatel o uplatnění žádosti o starobní důchod dozví, protože bude pro OSSZ vyplňovat potvrzení zaměstnavatele dle § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.