Kdy nahlásit zaměstnavateli přiznání invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti a na doporučení posudkového lékaře jsem si podala žádost o částečný invalidní důchod. Pokud mi bude přiznán, do kdy musím zaměstnavateli nahlásit tuto skutečnost a jak mám dál postupovat, když vím, že tuto práci už dál nemůžu vykonávat (hodně psychicky náročná)?

Odpověď:

Kdy nahlásit zaměstnavateli přiznání invalidního důchodu?

Pokud budete uznána invalidní, dozví se váš zaměstnavatel o této skutečnosti už od vaší OSSZ, která po něm bude požadovat vyplnit některé doklady k žádosti o invalidní důchod (evidenční list důchodového pojištění a potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zák. č. 582/1991 Sb.). Vzhledem k tomu, že přiznání invalidního důchodu jakéhokoliv stupně není důvodem k rozvázání pracovního poměru, záleží na vás a vašem zaměstnavateli, jakou formu zvolíte – nejčastěji se ukončuje pracovní poměr dohodou.