Musím zaměstnavateli nahlásit odchod do starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den,

existuje nějaká lhůta, v níž jsem povinen nahlásit zaměstnavateli, že jsem podal žádost o starobní důchod? Děkuji.

Odpověď:

Musím zaměstnavateli nahlásit odchod do starobního důchodu?

Zatajit před zaměstnavatelem přiznání starobního důchodu není možné, protože k žádosti o starobní důchod musí být od zaměstnavatele vyplněno „potvrzení zaměstnavatele“. Pokud toto potvrzení nedoložíte sám, vyžádá si ho od zaměstnavatele po uplatnění žádosti sama OSSZ. Zaměstnavatel se tedy dozví již před přiznáním důchodu, že jste si o něj požádal.

Existuje také obecná povinnost, hlásit zaměstnavateli skutečnosti rozhodné pro daňovou povinnost (což pobírání starobního důchodu je), ale nejsem daňový poradce, takže bližší podrobnosti neznám.