Byl mi přiznán invalidní důchod 1. stupně, musím to hlásit zaměstnavateli?

Otázka:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Byl mi přiznán invalidní důchod 1. stupně, musím to hlásit zaměstnavateli?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Byl mi přiznán invalidní důchod 1. stupně, musím to hlásit zaměstnavateli?

Váš zaměstnavatel se stejně o vaší žádosti o invalidní důchod dozví, protože OSSZ po něm bude požadovat vyplnění tiskopisu “potvrzení zaměstnavatele” – § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. I tak byste přiznání invalidního důchodu zaměstnavateli nahlásit měla, protože pobírání invalidního důchodu má vliv na daňové odvody.

U svého zaměstnavatele jistě máte podepsáno prohlášení k dani, ve kterém je uvedeno: Dojde-li během zdaňovacího období ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a daně nebo ke změně podmínek pro poskytnutí slev na dani podle § 35ba zákona, nebo daňového zvýhodnění, písemně je oznámím plátci daně (např. změnou v prohlášení) nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala.

Podle § 51 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. je občan povinen sdělit zaměstnavateli plnícímu úkoly při provádění jeho důchodového pojištění na jeho výzvu skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění.