Od února 2023 jsem starobní důchodce, ale stále pracuji. Ukončit pracovní poměr bych chtěla k 30. 5 .2024

Otázka:

Dobrý den, od února 2023 jsem starobní důchodce, ale stále pracuji. Ukončit pracovní poměr bych chtěla k 30.5.2024. Dnes jsem jsem dozvěděla, že mi možná zaměstnavatel nebude chtít k tomuto datu ukončit prac. poměr, nebo mě bude nutit ukončit pracovní poměr dřív z důvodu, že do důchodu odcházíme 2, ale každý děláme úplně jinou práci, která spolu nesouvisí. Má na to zaměstnavatel právo? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od února 2023 jsem starobní důchodce, ale stále pracuji. Ukončit pracovní poměr bych chtěla k 30. 5 .2024

Skončení výdělečné činnosti a výpovědím se věnuji v tomto článku. Přiznání starobního důchodu není důvodem k výpovědi ze strany zaměstnavatele ani ze strany zaměstnance. Stále jste stejný zaměstnanec, jako jste byla před přiznáním důchodu. Pokud vás chce zaměstnavatel propustit, může to udělat z důvodů uvedených v zákoníku práce (vysvětluji v článku výše) a stejně tak vy, pokud chcete v zaměstnání skončit a se zaměstnavatelem se nedohodnete, musíte dát výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od 1. dne následujícího po měsíce doručení výpovědi.