Postup pracujícího důchodce pokud chce skončit zaměstnání

Otázka:

JSEM 3 roky prac.důchodce, z důvodu agingu chci ukončit pracovní poměr.Kdy nejdříve mohu odejít a jakým způsobem tento krok mohu udělat .Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Postup pracujícího důchodce pokud chce skončit zaměstnání

Stejně jako přiznání nebo pobírání starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nemá ani pracující starobní důchodce žádnou výhodu v ukončování pracovního poměru se svým zaměstnavatelem.

Pokud tedy chcete svůj pracovní poměr ukončit, můžete se na tomto kroku se svým zaměstnavatelem k určitému datu dohodnout. Jestliže se na ukončení pracovního poměru nedohodnete, budete muset podat výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

Musíte tedy postupovat stejně jako každý jiný „nedůchodce“.