Jak dát výpověď, abych skončila 10. dne v měsíci?

Otázka:

Dobrý den,chci jít do předčasného důchodu.Prý musím dát v zaměstnání výpověď.Jak ji mám napsat,když potřebuji skončit až 10.dne v měsíci a ne na konci měsíce. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak dát výpověď, abych skončila 10. dne v měsíci?

Dát výpověď tak, aby vám skončil v průběhu měsíce, není možné. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi a trvá dva měsíce.

Pokud chcete v zaměstnání skončit v průběhu měsíce, aby vám už od 11. dne v měsíci náležela výplata předčasného starobního důchodu, musíte se na skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem k 10. dni v měsíci domluvit, tj. skončit pracovní poměr dohodou mezi vámi a zaměstnavatelem (zaměstnavatel musí souhlasit).

Jestliže se se zaměstnavatelem nedohodnete, musíte dát běžnou výpověď a výplata předčasného starobního důchodu vám bude náležet od 1. dne v měsíci (tj. po skončení pracovního poměru – vizte první odstavec).

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď.Zaměstnavatel s dohodou nesouhlasí. Budu-li brát důchod od 1. v měsíci,přijdu o peníze(krácení za předčasnost).Mám se tedy přihlásit na úřad práce na těch několik dní?

Odpověď doplněna:

Pokud zaměstnavatel se skončením pracovního poměru dohodou nesouhlasí, pak jsou dvě řešení.

  1. Vámi zmiňovaná evidence na úřadu práce.
  2. Mnou zmiňované skončení pracovního poměru ke konci následujícího měsíce. Samozřejmě bych vám neradil, abyste si nechala důchod přiznat 10 dní před datem, kdy se vám snižuje srážka. Můžete ale do předčasného důchodu odejít od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy ke snížení srážky došlo.