Kde mohu zjistit, v jaké výši budu platit zálohy na sociálním pojištění jakožto OSVČ starobní důchodce?

Otázka:

Dobrý den, prosím o informaci kde mohu zjistit v jaké výši budu platit zálohy na sociálním pojištění jakožto OSVČ starobní důchodce. Např. bude-li můj měsíční příjem 6800,- Kč nebo 13 000 Kč
Děkuji, s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kde mohu zjistit, v jaké výši budu platit zálohy na sociálním pojištění jakožto OSVČ starobní důchodce?

Platbám sociálního pojištění podnikajících důchodců se věnuji v tomto článku.

Zálohy osoby samostatně výdělečně činné se nestanovují podle “měsíčního příjmu”, ale podle daňového základu, který odpovídá příjmu po odečtu výdajů za předchozí kalendářní rok. Pokud jste podnikala už v minulém roce, příp. výši záloh zjistíte na Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, který odevzdáváte na OSSZ. Jak se to s platbou záloh na sociální pojištění při začátku samostatné výdělečné činnosti, vysvětluji v článku výše.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík,

děkuji za zodpovězení mého dotazu, měla bych ještě doplňující otázku.

Od 6.6.2021 budu pobírat starobní důchod a zároveň pokračuji v činnosti jako OSVČ, budu tedy vykonávat činnost vedlejší. Zajímalo by mne v jaké výši budu platit zálohy ČSSZ, když moje daňové přiznání za loňský rok 2020 bylo nulové. Měla jsem příjmy ve výši 106 489,- Kč a výdaje 63 893,- Kč, rozdíl pak činil 42 596,- Kč (dílčí základ daně z příjmů).
Dočetla jsem se, že hrubý zisk do limitu pro neplacení pojistného pro rok 2020 je 83 603,- Kč, není mi ale jasné, co je míněno hrubým ziskem, zda pouze příjmy bez odečtu nákladů.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Daňové přiznání jste neměla nulové – sama uvádíte, že daňový základ byl 42 596 Kč. Dostala jste se tedy pod rozhodnou částku. Ještě jednou si přečtěte článek, na který vás odkazuji výše. Nikde v něm nepíši o “hrubém zisku”. Pro stanovení výše záloh je podstatný daňový základ, tj. příjmy po odečtu výdajů. Vy jste měla daňový základ nižší než rozhodná částka, která činila 83 603 Kč, a od přiznání starobního důchodu tedy nebudete muset platit zálohy na sociální pojištění.