Jsem OSVČ. Musím nyní platit sociální pojištění, když mi nevznikne nárok na starobní důchod?

Otázka:

Jsem nyní OSVČ, ale dříve jsem byla žena v domácnosti. Do důchodu mám asi 10 let, ale už teď vím, že potřebných 35 odpracovaných let (v té době to bude nejspíš ještě více) nedosáhnu. Nebudu mít tedy nárok na žádný starobní důchod? Musím tedy nyní stále platit měsíční soc.dávky? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem OSVČ. Musím nyní platit sociální pojištění, když mi nevznikne nárok na starobní důchod?

Jaké podmínky je třeba splnit, naleznete v článku o nároku na starobní důchod. Získání 35 let pojištění je pouze jednou z možností a při kratší době pojištění může vzniknout nárok na tzv. poměrný starobní důchod.

Sociálními dávkami zřejmě máte na mysli sociální pojištění – ano, pokud jako OSVČ vykonáváte činnost zakládající účast na sociálním pojištění, musíte sociální pojištění platit bez ohledu na to, zda vám nárok na starobní důchod může nebo nemůže vzniknout.