Výše záloh OSVČ po přiznání důchodu

Otázka:

Od 1. 8. 2014 budu pobírat starobní důchod. Pracuji jako OSVČ a hodlám v tom pokračovat. Četla jsem, že podnikající důchodci platí sociální a zdravotní pojištění podle dosažených příjmů a nemusí platit minimální zálohu. V současnosti platím zálohy podle přehledů za rok 2013, tedy povinné minimum, i když jsem měla příjmy nižší. Mohu si zálohy snížit už od srpna nebo musím ještě do konce roku platit stanovené minimum?

Odpověď:

Výše záloh OSVČ po přiznání důchodu

V případě, že jste v na minulém přehledu o příjmech a výdajích nedosáhla rozhodné částky a oddělení OSVČ na vaší OSSZ nyní doložíte výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti (rozhodnutím ČSSZ), bude vám výše záloh nově přepočítána. Totéž proveďte i na vaší zdravotní pojišťovně.