Kde a jak požádat o zděděný důchod?

Otázka:

Dobrý den, minulý rok v říjnu mi umřela matka, její poslední důchod zůstal na PSSZ. Já ho podle notářského papíru podědila. Jakou formou a jaké všechny doklady potřebuji k vyzvednutí a kde? Děkuji moc za Vaši odpověď.

Odpověď:

Kde a jak požádat o zděděný důchod?

Plátcem důchodu je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tu je nyní třeba požádat o výplatu důchodu. Nejvhodnější je tak učinit prostřednictvím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Na tu se dostavte s občanským průkazem a usnesením od notáře, na kterém je uvedeno, že jste důchod zdědila. Upozorňuji, že na usnesení musí být uvedeno nabytí právní moci (razítko od notáře, na kterém je uveden den, kdy listina nabyla právním moci).

Zde je článek k tématu nevyplaceného důchodu po úmrtí.