Z invalidního do starobního důchod – jaké doklady jsou třeba?

Otázka:

Mám 10 let invalidní důchod 3. stupně. Jaké doklady budu potřebovat při žádosti o starobní důchod? Děkuji.

Odpověď:

Z invalidního do starobního důchod – jaké doklady jsou třeba?

Pokud v současné době nepracujete, bude vám k žádosti o starobní důchod stačit předložit občanský průkaz. Všechny další doklady by Česká správa sociálního zabezpečení měla mít doloženy již v žádosti o invalidní důchod.