Byl jsem uznán invalidní ve III. stupni, ale nemám nárok na důchod. Jsem zdravotně s sociálně pojištěný?

Otázka:

Lékařskou posudkovou komisí mi byl přiznán invalidní důchod – III. stupeň. Jsem zároveň držitelem ZTP/PP.Z důvodu nesplnění podmínek pro vyplácení invalidního důchodu/ nezaplacení soc. pojištění/ mi není důchod vyplácen. Ačkoliv jsem se na OSSZ ptal, co vše mám pro vyřešení mé situace udělat, byl jsem však hrubým způsobem odbyt. Chci se přihlásit k dodatečnému doplacení, ale nevím, zda toho mohu dosáhnout. Při přiznání invalidního důchodu pro mé těžké postižení mi sdělili, že za mne odvádí stát zdr. i soc. pojištění. Nyní jsem se dozvěděl, že pouze zdravotní pojištění odvádí za mne stát. Je to pravda?
Mnohokrát děkuji za radu.

Odpověď:

Byl jsem uznán invalidní ve III. stupni, ale nemám nárok na důchod. Jsem zdravotně s sociálně pojištěný?

V jakém rozsahu je možné doplatit pojištění, máme popsáno v tomto článku.

Stát platí zdravotní pojištění i za osoby, které byly uznány invalidní ve III. stupni invalidity, ale nesplňují podmínky nároku na přiznání invalidního důchodu – § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb.

Sociálně pojištěný (jedná se o tzv. náhradní dobu pojištění) je pouze poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. Pokud jste sice byl uznán invalidním, ale invalidní důchod nepobíráte (nepožíváte), “sociálně pojištěný” nejste – § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb.