Je spravedlivé, že za 30 let v Česku pobírám důchod 7.300 Kč?

Otázka:

Dobrý den, v roce 1983 jsem se vrátila do Čech, z Bulharska, kde jsem dopravovala 10 let. Tehdy mi bylo receno, že důchod se mi bude vypočítávat dle českých zákonů tady. Vše je jinak. Za 10 let jsem dostala z BG 500 Kč. A od nás za 30 let 5000. Od r. 2007 kdy jsem odešla do důchodu mám 7300. Jsem zoufalá. Musím pracovat do smrti. Je to vůbec spravedlivé?

Odpověď:

Je spravedlivé, že za 30 let v Česku pobírám důchod 7.300 Kč?

Každá země si řeší své důchodové nároky samostatně. Nemůžete očekávat, že vám bude Česká republika vyplácet důchod za dobu, kdy jste pracovala (a odváděla pojistné) v jiné zemi. Pokud vezmu v potaz, že dnes mají ženy, které v Česku pracovaly (byly účastny pojištění) okolo 40 let důchod běžně okolo 10.000 Kč měsíčně, přijde mi za 3/4 doby důchod 7.300 Kč poměrně přiměřený.

Chápu, že vyjít s takovouto částkou je náročné, nicméně takové důchody v ČR jsou.