Zaměstnání ve Francii a starobní důchod

Otázka:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, pokud bych pracoval několik let v zahraničí (ve Francii) a pak se vrátil zpět do ČR, započítala by se mi ona doba práce ve Francii pro vyměření starobního důchodu v ČR?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zaměstnání ve Francii a starobní důchod

Ve vašem případě si každá země, tj. Česká republika i Francie, bude řešit své důchodové nároky samostatně. To znamená, že za roky odpracované ve Francii vám nebude důchod platit Česká republika, ale Francie a za roky odpracované v Česku vám bude důchod vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení (tedy ČR). Každý z důchodů vám bude přiznáván podle předpisů dané země, tedy velmi pravděpodobně s jiným datem přiznání.

V případě zaměstnání v zahraničí je třeba chápat rozdíl mezi hodnocením dob pro vznik nároku na důchod a hodnocením dob pro výpočet důchodu. Pro zjištění, zda máte v Česku odpracováno dost let (přesněji, zda jste splnil podmínku získání potřebné doby pojištění) se bude přihlížet i k době odpracované ve Francii. Samotný výpočet důchodu však ČSSZ provede pouze za roky získané v ČR (ve skutečnosti je to poněkud složitější, ale princip je skutečně takový). Stejným způsobem bude postupovat i francouzská strana.

Jednou tedy budete pobírat dva starobní důchody – z České republiky a z Francie.