Pracovala jsem v Česku a v Německu. Mohu si požádat o důchod?

Otázka:

Je mi 57 let, nar. 1957. V Čechách jsem odpracovala 15 let a 2 měsíce, v Německu 20 let. Mám 2 děti, v Německu se rozvadím a vracím se zpátky do České republiky. Kdy mohu žádat o důchod a jak je to s mým důchodem v České republice? A co mam v tom udělat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pracovala jsem v Česku a v Německu. Mohu si požádat o důchod?

Svůj důchodový věk, včetně dat vhodných k odchodu do předčasného důchodu si můžete spočítat na naší kalkulačce důchodového věku. Svůj důchodový věk v Německu si budete muset zjistit u německého nositele pojištění – obdoba ČSSZ v Německu.

Každá ze zemí, tj. jak Česká republika, tak i Německo, vám budou vyplácet starobní důchod za dobu pojištěnou na území daného státu. Každá země si však své důchodové záležitosti řeší samostatně, takže z ČR dostanete starobní důchod spočítaný podle českých právních předpisů a z Německa podle německých – to se týká např. i důchodového věku.

Pro nárok na starobní důchod z ČR budete muset splnit podmínku potřebné doby pojištění. Do této doby se vám bude započítávat i doba pojištění získaná v Německu. Výpočet výše důchodu však bude proveden za roky pojištěné v ČR.

O český i německý starobní důchod si budete moci požádat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.