Je pobírání výsluhového příspěvku náhradní dobou pojištění?

Otázka:

VĚC: Náhradní doba pojištění – zápočet doby pobírání důchodu za výsluhu let
Dobrý den,
zajímalo by mne, zda doba pobírání výsluhového příspěvku dle zák. 361/2003 Sb. (dříve známého pod názvem
“příspěvek za službu u ozbrojených sborů/složek”) se započítává jako náhradní doba pojištění pro účely dřívějšího dosáhnutí nároku na starobní důchod
při vypočítávání odpracovaných let.
Jedná se o to, že manželka, která slouží v ozbrojených sborech, ve vztahu k jejímu Důchodovému Věku + Potřebné Doby Pojištění Pro Nárok Na Starobní Důchod,
potřebuje pro dosáhnutí běžného starobního důchodu celkem odpracovat ještě 10 let.
Může však už nyní ukončit služební poměr a mít 10 let příjem jen z výsluhového příspěvku, na který ji u sboru vznikl nárok.
Zajímá mne, zda těchto deset let se pak bude počítat jako náhradní doba pojištění. Jinými slovy, jde mi o to, aby po uběhnutí těchto desíti let nezjistila,
že pro řádný starobní důchodu si musí ještě další roky pracovat, protože stále nemá svou Potřebnou Dobu Pojištění Pro Nárok Na Starobní Důchod.
Skutečnost, že samotný nominální měsíční důchod pak bude nižší, než kdyby v ozbrojeném sboru pracovala až do starobního důchodu, předpokládám (protože pak bude měsíční důchod
vykalkulován z platů starých 10 let a ještě starších). Ale na toto se teď neptám, mne spíš zajímá výše uvedené, ve vztahu k první větě z par. 13 odst. 2 č. 155/1995Sb.
abych si to špatně nevyložil.
Děkuji předem za cennou informaci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je pobírání výsluhového příspěvku náhradní dobou pojištění?

Které doby se hodnotí jako náhradní doby pojištění, je uvedeno v § 5 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., příp. v § 102 zákona č. 155/1995 Sb. Pobírání výsluhového příspěvku není náhradní dobou pojištění a nehodnotí se do doby pojištění pro nárok na důchodu nebo pro jeho výpočet.

Jak se starobní důchod počítá, vysvětluji zde. S tím, že jsou vyměřovací základy získány v minulosti, kdy koruna měla jinou hodnotu, samozřejmě výpočet pracuje.