Budu mít po 20 letech u policie nárok na starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, je mi 41 let. Po 20-ti letech služby u Policie ČR jsem odešel na tzv. rentu. Zajímalo by mne, zda v případě, že si od počátku renty nabudu platit sociální pojištění a dožiji se důchodového věku, budu-li mít nárok na důchod, popř. budu-li dále mít nárok pobírat rentu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Budu mít po 20 letech u policie nárok na starobní důchod?

Jaké podmínky je třeba splnit pro vznik nároku na starobní důchod, vysvětluji v tomto článku. Do potřebné doby pojištění se vám bude hodnotit i doba studia před nástupem do služebního poměru a příp. zaměstnání, nicméně při dosažení důchodového věku by vám nárok na starobní důchod nevznikl (později by připadal v úvahu tzv. poměrný starobní důchod – vysvětleno v článku, na který odkazuji výše).

Renta je vyplacena ve výši rozdílu mezi vyplácenou výší renty a důchodem – budete-li mít důchod přiznán v nižší částce, než je výše renty, budete doplácen do výše renty. Totéž platí i v případě, že vám nárok na důchod nevznikne.

S důchody ozbrojených složek nemám přímou zkušenost, doporučuji se informovat také u Ministerstva vnitra.