Vykonával službu v ozbrojených složkách. Proč tuto dobu ČSSZ neeviduje?

Otázka:

Dobrý den
Na informativním listu důchodového pojištění mám uvedenou neevidovanou dobu 10 let – v této době jsem vykonával službu v ozbrojených složkách. Znamená to, že tuto dobu musím já sám znovu dokládat nebo platí jiná pravidla? Proč není tato doba na listu uvedena, přestože důchodové pojištění bylo odváděno? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vykonával službu v ozbrojených složkách. Proč tuto dobu ČSSZ neeviduje?

Česká správa sociálního zabezpečení eviduje pouze “civilní” doby pojištění. Vojáci, policisté apod. mají své orgány sociálního zabezpečení, které evidují jejich doby pojištění u těchto složek. Pokud by vám měla důchod přiznat a vyplácet ČSSZ, potřebné doklady si u příslušného ministerstva vyžádá. Stejně je tomu i v opačném případě.