Je možné přepočítat starobní důchod, pokud došlo ke změně ve výpočtu?

Otázka:

Dobrý den, bude při výpočtu starobního důchodu v r. 2015 snížena diskriminace ve výši použitých sazeb u vyšších příjmů, než tomu bylo např. v roce 2008? Pokud ano, je možné požádat o přepočet důchodu podle výhodnějších podmínek? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Je možné přepočítat starobní důchod, pokud došlo ke změně ve výpočtu?

Od roku 2011 probíhala tzv. malá důchodová reforma, které měnila výši redukčních hranic i procento, jakým je osobní vyměřovací základ (OVZ; zjednodušeně průměrný měsíční výdělek) hodnocen. Změny byly následující:

Rok přiznání důchodu do 44 % PM přes 44 % do 116 % PM přes 116 % do 400 % PM nad 400 % PM
po 29. 9. 2011 100% 29% 13% 10%
2012 100% 28% 16% 8%
2013 100% 27% 19% 6%
2014 100% 26% 22% 3%
Rok přiznání důchodu do 44 % PM přes 44 % do 400 % PM nad 400 % PM
od roku  2015 100% 26% 0%

PM – průměrná mzda je definovaná v § 15 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Abych nebyl tak abstraktní, tak např. do 29. 9. 2011 byla první redukční hranice 11.000 Kč (do té se hodnotil OVZ 100 %), druhá redukční hranice byla 28.200 Kč (do této částky se OVZ hodnotil 30 % a nad tuto částku 10 %).

V roce 2015 bude situace dosti odlišná: První redukční hranice bude 11.709 Kč (do této čásky se OVZ hodnotí také 100 %), ale druhá redukční hranice se posunula až na částku 106.444 Kč (do této částky se OVZ hodnotí 26 %, nad ní však již vůbec).

Z výše uvedených údajů vyplývá, že v posledních čtyřech letech nízkopříjmovým občanům důchody zůstaly na stejné úrovni, středněpříjmovým poklesy (přesněji spíše rostly pomaleji, než by mohly růst v případě, že by k žádné změně nedošlo) a vysokopříjmovým občanům důchody vzrostly. Toto pochopitelně platí, pokud se při výpočtu zaměříme pouze na redukci osobního vyměřovacího základu. Ke změně ve výpočtu důchodu tedy skutečně došlo.

Přepočítat starobní důchod z důvodu změny redukčních hranic však není možné. Výši starobního důchodu je možné upravit např. z důvodu výkonu výdělečné činnosti, ale ne proto, že se v letech po přiznání důchodu změnil výpočet důchodu.