Může Slovák pobírající český důchod požádat o výchovné?

Otázka:

Môže manžel, ktorý je občan SR a poberá dochodok aj z českej republiky požiadať o výchovné na deti?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může Slovák pobírající český důchod požádat o výchovné?

Nárok na výchovné má pouze jedna osoba a to ta, která dítě vychovávala v největším rozsahu – § 34a odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Pokud tedy váš manžel vychovával vaše děti ve větším rozsahu než vy, je možné mu výchovné přiznat.

Upozorňuji, že zpětně přiznání výchovného je možné pouze u žádostí, které byly sepsány před 1. 1. 2023. U žádostí o důchod sepsaných od tohoto data je třeba, aby byla žádost o výchovné součástí žádosti o důchod.