Zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň a použití koeficientu 1,3333

Otázka:

Dobrý den,mám dotaz ohledně výpočtu inv.důchodu v roce 2012.V té tobě byl přepočet z II.stupně na III.snížen ze 2x na 1,33.Další rok se vrátil na 2x,nám co byl přiznán v době snížení zůstal nízký,mě to osobně dělá 4000,což je pro invalidu hodně a za ty roky vyschly i rezervy a já zkouším,zda můžu ještě něco udělat,počítali to z mého platu,jak je možné,že mi to jen tak mohli nepřiznat.Můžu ještě něco zachránit,děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň a použití koeficientu 1,3333

Informace k výpočtu změny stupně invalidního důchodu naleznete zde. Způsob výpočtu změny stupně invalidity neprobíhal tak, jak uvádíte. V letech 2010 a 2011 byla v zákoně o důchodovém “chyba”, která např. způsobovala, že u částečného invalidního důchodu transformovaného do invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně docházelo ke zvýšení invalidního důchodu i při zvýšení na II. stupeň invalidity, což by správně nemělo být (jak vysvětluji v článku) a což je podle všeho i váš případ. Důchod vám byl zvýšen, i když to tak správně (matematicky) nemělo být (nicméně bylo to podle zákona). Od 1. 1. 2012 došlo pouze k narovnání tohoto stavu a při další změně stupně invalidity byl ve vašem případě použit koeficient, který situaci narovnal.

Např.: Pokud by procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně činila 5.000 Kč, byla by po zvýšení na II. stupeň (v letech 2010 nebo 2011) 7.500 Kč (byl by použit koeficient 1,5). Následně došlo ke zvýšení na III. stupeň a procentní výměra činila 1,3333 x 7500, tj. 9998 Kč.

Kdyby chyba v zákoně nebyla a při zvýšení na II. stupeň ke zvýšení invalidního důchodu nedošlo, byl by použit “běžný” koeficient 2.
2 x 5000 = 10.000 Kč, tj. prakticky stejná částka jako v předchozím případě. Rozdíl 2 Kč je způsobem pouze zaokrouhlováním.

(V příkladech pomíjím valorizace.)

Koeficient 2 se běžně používá při zvýšení z II. na III. stupeň invalidního důchodu (a bylo tomu tak i v roce 2012). Pouze u důchodů, které byly nelogicky zvýšeny v letech 2010 a 2011, se používají zvláštní koeficienty – přechodné ustanovení zákona č. 155/1995 Sb.

Výpočet ČSSZ je podle všeho v pořádku.