Příkaz ministra k odstranění tvrdosti zákona – jak žádat?

Otázka:

Dobrý den
Pracoval jsem v dolech od 2.11.1981 do 31.7 1992 tj.přiznaných 3847 dní IAA, kdy došlo k ukončení důlní činnost a dle útlumového programu jsem ukončil zaměstnání k 31.7.1992 .V podobných dotazech je udáváno že je možé odpustit až 364 dní.Mám dotaz k chybějícím 168 dní v I. AA kategorii . Žádost o příkaz ministra k odstranění tvrdosti zákona se podává až po zamítnutí žádosti o hornický důchod ? Momentálně jsem nezaměstnaný ze zdravotních důvodů po operaci srdce z důvodu ztráty vykonávat dosavadní zaměstnání,59 let mě bude v červenci .Jak mám tedy postupovat . Děkuji za informaci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Příkaz ministra k odstranění tvrdosti zákona – jak žádat?

Žádost o odstranění tvrdosti zákona je třeba uvést přímo do žádosti o důchod, nikoliv až dodatečně.

Tento příkaz přesně stanoví, co se promíjí:

a) získání doby zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (tzv. I. AA pracovní kategorie) potřebné pro nárok na starobní důchod v 55 až 59 letech [§ 21 odst. 1 písm. a) nebo § 174 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995], jestliže příčinou nesplnění této podmínky bylo
aa) překročení nejvyšší přípustné expozice (dále jen „NPE“), šlo-li o zaměstnání v uranových dolech, nebo ab) skončení zaměstnání v I. AA pracovní kategorii ze zdravotních důvodů (za zdravotní důvody se považuje dosažení nejvyšší přípustné expozice i v jiných než uranových dolech), anebo 
ac) vojenské cvičení konané v průběhu zaměstnání I. AA pracovní
kategorie,

pokud doba chybějící do příslušné potřebné doby zaměstnání v I. AA pracovní kategorii činila nejvýše 364 dnů;

b) trvání zaměstnání I. pracovní kategorie ke dni 31. prosince 1992 pro účely § 174 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, pokud ke skončení tohoto zaměstnání došlo z organizačních důvodů po roce 1989;

Není to tak, že by se promíjelo každých chybějících méně než 365 dní.