Je do celkového počtu evidovaných dob již započítána náhradní doba pojištění, nebo se připočítává navíc?

Otázka:

Prosím o sdělení zda je do celkového počtu evidovaných dob již započítána náhradní doba pojištění nebo se připočítává navic. Dekuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je do celkového počtu evidovaných dob již započítána náhradní doba pojištění, nebo se připočítává navíc?

Pokud máte na mysli údaj z informativního osobního listu důchodového pojištění, tak informace o celkovém počtu evidovaných dob již v sobě má zahrnuty i náhradní doby. Jak ale neustále opakuji:

Na IOLDP je uveden i součet evidovaných dob a součet náhradních dob pojištění. Jedná se skutečně pouze o běžný součet všech evidovaných dob a nejde o informaci, kolik let doby pojištění daný pojištěnec získal pro nárok na důchod a jeho výpočet. Dobu pojištění je třeba vždy spočítat!

Tento údaj tedy pro výpočet důchodu nemá ve většině případů žádnou vypovídací hodnotu.

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku,
děkuji Vám za odpověď, prosím ještě velmi o dodatečné doplnění odpovědi. Upřesňuji, že počet ev. dob činí 16 172 dnů, tj. 44 let a 112 dnů, náhr. doba pojištění činí 678 dnů, tj. 1 rok a 313 dnů. Dle mých záznamů náhr. doba pojištění vznikla v podstatě celá mým pobytem na mateřské dovolené a při péči o syna do 4 let jeho věku. Jelikož vím, že tato doba se započítává 80%, předpokládám, že uvedených 80% bude při výpočtu výše důchodu přičteno k době pojištěné a době zaměstnání. Jde mi o to, zda mi přibyde ještě další rok pojištění tj. dostanu nad 45 let.
Je moje úvaha správná?
Děkuji Vám za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Péče o dítě do 4 let věku se nehodnotí na 80 %, ale na 100 %. Jak se která doba hodnotí, vysvětluji v tomto článku, ve kterém je i kalkulačka doby pojištění.

Jak jsem psal výše, z těchto údajů se vycházet nedá a údaj o náhradní době je již součástí celkové doby, takže není možné ho znovu připočítávat. Dobu pojištění je třeba spočítat. Navíc nevím, do kdy je IOLDP vyhotoven a o od kdy má být důchod přiznán.