O kolik procent bude krácen předčasný důchod, když do důchodu půjdu o rok dříve?

Otázka:

Jsem muž, narozen 23.9.1954, v současné době na dlouhodobé pracovní neschopnosti, která bude ukončena asi 30.11.2016 a tímto dnem pravděpodobně skončí i pracovní poměr. Od 1.9.1969 – učební poměr, na přehledu dob důchodového pojištění započítána doba od 1.8.1971 do 31.12.2014 v celkové výši 15854 dnů, což je 43 roků a 159 dnů. Pokud požádám o předčasný důchod k 1.12.2016, o kolik procent mi bude tento důchod krácen a kolik budu mít započítáno odpracovaných roků a dnů. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

O kolik procent bude krácen předčasný důchod, když do důchodu půjdu o rok dříve?

Svůj důchodový věk i data vhodná k odchodu do předčasného starobního důchodu si snadno spočítáte na naší kalkulačce důchodového věku. Kalkulačka vám spočítá i procentní výši krácení k jednotlivým datům. K 1. 12. 2016 by krácení vycházelo v zásadě ideálně (3,6 %). Orientační výši krácení si můžete spočítat na stránce o předčasném důchodu.

Z celkového počtu dnů uvedených na informativním osobním liště důchodového pojištění (IOLDP) není možné určit počet let pojištění. Dovolím si citovat ze stránky o IOLDP:

Na IOLDP je uveden i součet evidovaných dob a součet náhradních dob pojištění. Jedná se skutečně pouze o běžný součet všech evidovaných dob a nejde o informaci, kolik let doby pojištění daný pojištěnec získal pro nárok na důchod a jeho výpočet.

Při výpočtu doby pojištění se některé doby počítají omezeně (na 80 %), některé jen v určitém rozsahu (např. úřad práce). Z vašeho dotazu není úplně zřejmé, zda jste někdy nebyl evidován na úřadu práce. Pokud jste nikdy nezískal žádnou dobu hodnocenou na 80 % a k informaci z IOLDP připočtu dobu učení od 1. 9. 1969 do 31. 7. 1971 a dobu pojištění (zaměstnání) od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2016, získáte při odchodu do předčasného důchodu k 1. 12. 2016 celkem 47 let a 98 dní pojištění.

Otázka doplněna:

Děkuji za rychlé zodpovězení mého dotazu, ještě by mně zajímalo, když mám odpracováno 47 let a 98 dnů a odchod do předčasného důchodu vychází o 365 dnů dříve, zda se těch 98 pojišt+ěných dnů odpočítává z těch 365 dnů odpočítává, čímž by zůstalo jen 267 předčasných dnů a tím i krácení pouze o 3x 0,9 procent. Děkuji za dovysvětlení této otázky.

Odpověď doplněna:

Procentní výši krácení ovlivňuje pouze počet dnů, o kolik jdete do předčasného důchodu. Nemá na ni vliv získaná doba pojištění. V případě odchodu do předčasného důchodu o 360 dní bude krácení 3,6 % výpočtového základu a je jedno, kolik let a dní pojištění jste získal.