Na IOLDP mám celkem 35 let a 224 dnů, z toho 20 let v náhradní době. Znamená to, že jsem splnila 35 let?

Otázka:

Dobrý den. v Informativní listu důchodového pojištění mám počet odpracovaných let celkem 35 let a 224 dnů, z toho 20 let v náhradní době. Znamená to, že jsem splnila 35 let pro posouzení starobního důchodu, je to tak? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na IOLDP mám celkem 35 let a 224 dnů, z toho 20 let v náhradní době. Znamená to, že jsem splnila 35 let?

Ne, neznamená. Jak mám uvedeno na stránce o Informativním osobním listu důchodového pojištění, „na IOLDP je uveden i součet evidovaných dob a součet náhradních dob pojištění. Jedná se skutečně pouze o běžný součet všech evidovaných dob a nejde o informaci, kolik let doby pojištění daný pojištěnec získal pro nárok na důchod a jeho výpočet. Dobu pojištění je třeba vždy spočítat!“

Některé náhradní doby pojištění se hodnotí plně, některé na 80 % a některé vůbec. Z 20 let evidovaných náhradních dob vám také může zbýt jen několik málo let pojištění.