Jaký použít koeficient při přepočtu invalidního důchodu na starobní?

Otázka:

Od roku 2006 jsem pobíral v té době částečný invalidní důchod (výpočtový základ činil 14 328,-Kč, osobní vyměřovací základ 35974,-Kč) při kterém jsem byl zaměstnán a pobíral jsem příjem. Poté jsem byl veden na ÚP a pobíral jsem podporu v nezaměstnanosti. Následně mě byl přiznán invalidní důchod III. stupně. Nyní mám důchodový věk a budu žádat o starobní důchod. Jak jsem vyrozuměl z vašich odpovědí, bude mi invalidní důchod přepočítán dvěma způsoby. Jednak jako normální starobní důchod a druhým způsobem se přepočte koeficientem výpočtový základ, ze kterého byl vypočten můj DIČ v roce 2006. Nemohu zjistit, jak tento koeficient vypočtu? Zda by bylo možno zobrazit konkrétně tento případ, co má být čím vynásobeno, případně jak spočítat starobní důchod?

Odpověď:

Jaký použít koeficient při přepočtu invalidního důchodu na starobní?

Koeficient nárůstu původního osobního vyměřovacího základu bude ve vašem případě činit 1,3792. Aby však bylo možné důchod tímto způsobem spočítat, je třeba znát také celkovou dobu pojištění (kterou ve vašem případě neznám).

Vzorový příklad jsem nedávno počítal v této důchodové poradně.

Např. pokud byste získal 45 let pojištění, činil by váš starobní důchod nejméně 15.938 Kč. Kratší doba pojištění by starobní důchod snížila za každý rok o 302 Kč.