Přepočítací koeficient – invalidní důchod přiznán v r. 2002

Otázka:

Manžel pobírá od 16.6.2002 plný invalidní důchod. Je narozen 15.4.1953, v letošním roce splní nárok na starobní důchod. Osobní vyměřovací základ na výměru invalidního důchodu je 11 194 Kč, Výpočtový základ činí 8329 Kč. Jakým koeficientem bude přepočten tento VZ a kolik by mohl činit starobní důchod přiznaný v roce 2016?

Odpověď:

Přepočítací koeficient – invalidní důchod přiznán v r. 2002

Osobní vyměřovací základ (OVZ), který byl použit k výpočtu invalidního důchodu v roce 2002 bude zvýšen za použití koeficientu 1,8446. Výsledný OVZ tak bude činit 20649 Kč. Koeficientem se nepřepočítává výpočtový základ.

Výše důchodu záleží na počtu let pojištění, ze kterého bude starobní důchod vypočítán:

při 43 letech – 11.576 Kč
při 44 letech – 11.788 Kč
při 45 letech – 12.001 Kč
při 46 letech – 12.213 Kč

Výpočet byl proveden způsobem popsaným v tomto článku.