Jaký koeficient se použije při zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň?

Otázka:

Pěkný den. Od 16.11.2009 jsem uznán jako invalidní ve 2. stupni invalidity. V měsíci únoru 2016 mi byl přiznán důchod 3. stupně. Jakým koeficientem mi bude upravena výše dávek?
Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Jaký koeficient se použije při zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň?

V tomto případě se ke zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň použije koeficient 2. Výši důchodu si můžete spočítat tak, že od jeho současné výše odečtete základní výměru 2.440 Kč, výsledek vynásobíte dvěma a opět přičtete základní výměru 2.440 Kč. Výsledkem bude invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.