Jako OSVČ mi byly vráceny zaplacené zálohy a nyní nemám tuto dobu evidovanou

Otázka:

Dobrý den,
Dělám si teď ve věcech pořádek, na IOLDP však mám několik mezer.
1) Na IOLDP nemám evidováno 62 dnů z období od 1.7.1986 do 31.8.1986, což byly prázdniny mezi studiem na střední a vysoké škole. Podobně nemám evidováno 71 dnů z období od 22.6.1991 do 31.8.1991, což byly vlastně poslední prázdniny- období mezi úspěšným ukončením studia vysoké školy a nástupem do prvního zaměstnání. Má smysl teď žádat OSSZ o doplnění těchto chybějících dní do přehledu IOLDP? Potvrzení o studiích jsem ČSSZ již dodal dříve.
2) Po ukončení zaměstnání dne 31.1.1999 mám v IOLDP neevidovaných 212 dnů z období od 1.2.1999 do 31.8.1999. Nicméně našel jsem dokument od mého bývalého zaměstnavatele „Potvrzení při změně zaměstnání (zápočtový list)“, kde v části II. Údaje pro zápočet předchozích období pracovní neschopnosti“ mám uvedeno období 72 dnů od 8.2.1999 do 31.3.1999, kdy jsem byl po ukončení pracovního poměru nemocen. Dokument je adresován zdravotní pojišťovně, která toto období ve svém přehledu eviduje jako „Kategorie plátce: 101 – stát“. Bohužel, na přehledu IOLDP od ČSSZ toto období vůbec není. Lze doplnit toto období i do mého přehledu IOLDP?
3) Další mezeru 228 dnů mám v období od 16.8.1996 do 31.3.1997 po ukončení zaměstnání dne 15.8.1996. Zaměstnavatel mi v „Potvrzení o zaměstnání“ od 1.9.1991 do 15.8.1996 započítává 9 roků a 350 dnů. Výpočtem jsem došel k tomu, že začátek by byl 9.9.1986, čemuž nerozumím a úplně se to nekryje s později doloženým potvrzením o době studia (VŠ od 1.9.1986 a předtím SŠ), kterou už mám v IOLDP. Nicméně důležité je, že mám od OSSZ dokument „Potvrzení o účasti na sociálním zabezpečení“ s datem 27.3.1997, kde se potvrzuje, že jsem byl v době od 16.8.96 do 31.3.97 sociálně zabezpečen jako osoba samostatně výdělečně činná a ke dni vzniku účasti na sociálním zabezpečení bylo započteno 9 roků a 350 dnů. Tedy vlastně se mi za období od 16.8.96 do 31.3.97 nic nepřipočítává, čemuž nerozumím. Našel jsem navíc útržek zaplacené složenky z 1.4.1997 na částku 2614 Kč jako platby do OSSZ na měsíce leden a únor 1997. Ani tyto dva měsíce však v IOLDP nemám. Co s tím?
4) V roce 2001 jsem jako OSVČ platil v měsících duben až prosinec 489 Kč měsíčně do OSSZ. Od 1.10.2001 jsem však nastoupil do zaměstnání. Následující rok mi po podání daňového přiznání a přehledu bylo 27.2.02 vráceno 4401 Kč jako přeplatek OSSZ (tedy vše, co jsem v předchozím roce 2001 zaplatil), avšak za období od 1.1.2001 do 30.9.2001 nemám žádnou evidovanou dobu v IOLDP. Co s tím? Nechápu to, zbytečně přicházím o tři čtvrtě roku doby evidence.
Moc děkuji za Váš čas a ochotu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jako OSVČ mi byly vráceny zaplacené zálohy a nyní nemám tuto dobu evidovanou

1) Jak se hodnotí doba studia, vysvětluji v tomto článku. Prázdniny se také hodnotí jako studium, pouze nejsou na IOLDP uvedeny (vysvětloval jsem např. před pár dny zde).

2) Nemoc v ochranné lhůtě je třeba doložit na evidenčním listu důchodového pojištění (ELDP). Ten měl vyhotovit váš tehdejší zaměstnavatel, z činnosti u nějž ochranné lhůta plynula. Pokud zaměstnavatel existuje, musí na tuto dobu vyhotovit ELPD, pokud ne obraťte se OSSZ, kde by měli provést rekonstrukci ELDP.

3) Na zápočtový list se nedívejte, protože podstatné a dobu pojištění/zaměstnání prokazují evidenční listy důchodového pojištění (dříve zabezpečení). Na uvedené zápočtovém listu zřejmě někdo zaměnil 9 za 4. Průběh doby výkonu samostatné výdělečné činnost vám ověří na odd. OSVČ vaší OSSZ. Pokud bylo pojištění skutečně zaplaceno, uvedenou dobu mohou nechat zanést do evidence ČSSZ (zde se skutečně mohla stát chyba, ale to je třeba ověřit).

4) Pokud jste si nechal zaplacené zálohy vrátit (což bylo tehdy možné), pojištěný v uvedené době nejste. S tím už nyní nic udělat nemůžete.