Mohu po 7 letech od úmrtí manžela zažádat o vdovský důchod zpětně?

Otázka:

Dobrý den,
Mohu po 7letech od úmrtí manžela zažádat o vdovecky důchod zpětně?
Pokud ano jakým způsobem mám o to požádat děkuji za odpověď…

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu po 7 letech od úmrtí manžela zažádat o vdovský důchod zpětně?

Nárok na důchod nezaniká uplynutím času, nárok na výplatu však zaniká uplynutím pěti let od doby, za kterou měl být vyplacen (vysvětluji zde).

Ve vaší situaci si tedy o vdovský důchod (vdovecký důchod je pro muže po manželce) požádat můžete, ten vám může být i přiznán, ale doplacen bude pouze pět let zpětně od uplatnění žádosti o důchod. Pokud byste na vdovský důchod měla nárok např. pouze po dobu jednoho roku od úmrtí manžela, žádný doplatek již neobdržíte.